[Ngôi Sao Thời Trang] Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 – 3 (Thiếu Nữ)

Trong nội dung bài chia sẻ hôm nay Game Vui Hay Nhất sẽ hướng dẫn bạn mẹo chơi đạt điểm S các chặng 1-2-3 Thiếu Nữ. Cùng tham khảo ngay nhé:

Chặng 1 – Cấp Thiếu Nữ

Chặng 1 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 9 bài thi. Dưới đây là kết quả đạt điểm S của các bài thi trước đó được các game thủ ghi lại. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn nhé.

Bài 1

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-1-1

Bài 2

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-1-2

Bài 3

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-1-3

Bài 4

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-1-4

Bài 5

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-1-5

Bài 6

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-1-6

Bài 7

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-1-7

Bài 8

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-1-8

Bài 9

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-1-9

Chặng 2 – Cấp Thiếu Nữ

Bài 1

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-2-1

Bài 2

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-2-2

Bài 3

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-2-3

Bài 4

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-2-4

Bài 5

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-2-5

Bài 6

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-2-6

Bài 7

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-2-7

Bài 8

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-2-8

Bài 9

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-2-9

Nhiệm vụ phụ 1

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-2-10

Nhiệm vụ phụ 2

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-2-11

Chặng 3 – Cấp Thiếu Nữ

Bài 1

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-3-1

Bài 2

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-3-2

Bài 3

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-3-3

Bài 4

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-3-4

Bài 5

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-3-5

Bài 6

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-3-6

Bài 7

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-3-7

Bài 8

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-3-8

Bài 9

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-3-9

Bài 10

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-3-10

Bài 11

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-3-11

Bài 12

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-3-12

Nhiệm vụ phụ

ngoi-sao-thoi-trang-huong-dan-dat-diem-s-man-1-3-thieu-nu-3-13

Với những hướng dẫn trên đây hy vọng bạn đọc sẽ chiến thành công điểm S của toàn chặng 1 trong tựa game giải trí Ngôi Sao Thời Trang. Chúc bạn chơi game vui vẻ!